הקבוצה מקפידה על מדיניות בקרה ואיכות קפדנית ופועלת תוך שקיפות מלאה הן מול עובדיה, הן מול לקוחותיה וספקיה, והן מול דרישות הרגולציה.
הקבוצה פועלת על פי תקן ISO 9001:2015